Kỹ năng “cần phải biết” để hạn chế thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra

Để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai như mưa bão… người dân cần trang bị một số kỹ năng cơ bản nâng cao khả năng về phòng chống thiên tai bão lũ. Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai xin giới thiệu tới các bạn những kỹ năng cần thiết để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra

Read more