Quy tắc ứng xử trên bàn ăn mà người thành công nào cũng phải biết

“Học ăn, học nói, học gói, học mở” – một câu nói đã được cha ông ta truyền lại qua bao đời nay. Và cho đến ngày nay chúng vẫn còn nguyên giá trị, trong đó việc “học ăn” được đề cập đến đầu tiên

Read more

11 điều tuyệt đối không nên đưa lên mạng xã hội kẻo rước họa vào thân

11 điều không đưa lên mạng xã hội mà Hạnh Phúc Quanh Ta tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy để tạo nên bài viết này. Với mục đích chia sẻ những điều mà Bạn nên tham khảo để tránh đưa lên mạng xã hội

Read more