Kỹ năng “cần phải biết” để hạn chế thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra

Để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai như mưa bão… người dân cần trang bị một số kỹ năng cơ bản nâng cao khả năng về phòng chống thiên tai bão lũ. Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai xin giới thiệu tới các bạn những kỹ năng cần thiết để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra

Read more

Quy tắc ứng xử trên bàn ăn mà người thành công nào cũng phải biết

“Học ăn, học nói, học gói, học mở” – một câu nói đã được cha ông ta truyền lại qua bao đời nay. Và cho đến ngày nay chúng vẫn còn nguyên giá trị, trong đó việc “học ăn” được đề cập đến đầu tiên

Read more